Beinum: Kenmerken per buurt

WOONERVEN

De woonervenbuurten zijn sterk naar binnengericht. Alleen langs de hoofdwegen (Bingerdenseweg, Breedestraat) liggen soms woningen met voorkanten naar de weg. Typische kenmerken van de woonerven buurt zijn; korte straatjes, veel verspringingen in de voorgevellijn, veel rijtjes woningen en op veel plekken bergingen aan de voorzijde. Naast rijtjes woningen treffen we in beperkte mate geschakelde woningen en dubbele woningen aan. De bebouwing bestaat steeds uit groepjes met eenzelfde architectuur.

De Maten

De buurt De Maten is de oudste buurt. Centraal in de buurt ligt het buurtpark verscholen, dat via een smalle corridor in verbinding staat met het wijkpark. Het noordwestelijke deel (Allersmaat) ligt los van het deel rond het buurtpark. De Maten heeft alle kenmerken van woonervenarchitectuur met bleekgele en roze gevelsteen en grijze dakvlakken. De inrichting van de openbare ruimte is aan opwaardering toe.

Zanderskamp

De buurt Zanderskamp is eveneens een woonervenbuurt, maar minder een eenheid en het buurtgroen is meer verspreid. De buurt ligt dicht bij het buurtcentrum. Aan de oostkant komen de straatjes uit op het buurtpark. Een smalle corridor met fietspad (De Veste) verbindt het wijkpark met de wijkgroenstructuur in het westen. Rode baksteen en donkere pannendaken overheersen het beeld. Naar de pleintjes zijn veel blinde kopgevels van woonblokken gericht. Deze gevels zouden meer gezicht mogen krijgen, bij voorkeur volgens één systematiek.

Smitsweide

Smitsweide ligt tussen de Bingerdenseweg en de IJsseldijk. De woningen langs de Bingerdenseweg begeleiden deze weg. De buurt daarachter is relatief compact bebouwd met vooral rijenwoningen. Buurtgroen is hier beperkt. Er is ook variatie gezocht in kleine sprongen in de bouwblokken om deze minder lang te laten lijken. Aan de buitenrand staan 2 onder 1 kapwoningen, en een kort rijtje individuele woningbouw. De woningen langs de dijk hebben royale achtertuinen. De diversiteit van erfafscheidingen onder aan de dijk behoeft verbetering. Bijna alle daken zijn voorzien van donkere pannen. Langs westrand, tegen de Koldeweij aan, ligt een strook woningen met rode daken. Veel gevels zijn voorzien van bleekgele baksteen.

Beumerskamp

Hoewel dit buurtje kenmerken vertoont van een woonervenbuurt is er feitelijk sprake van een compacte stratenverkaveling. Kenmerkend is dat de kappen van de afzonderlijke woningen in de rij haaks op de straat staan. De topgevels, waarvan de toppen zijn betimmerd met licht gekleurde planken, leveren zo een karakteristiek beeld op. De betimmeringen bij de loggia’s ondersteunen dit beeld. De kleur van het schilderwerk kan per pand verschillen, zolang per pand één lichte tint wordt toegepast.

Molengaarde

Dit buurtje is gegroepeerd rond een buurtparkje. Dit buurtparkje staat met relicten van oude kavelstructuren in verbinding met de groenstructuur buitenom de buurt. Daardoor grenzen vrijwel alle woningen met het achtererf aan een groenstructuur. In Molengaarde staan vooral vrijstaande en dubbele woningen, die deels individueel en deels projectmatig in kleine clusters zijn ontwikkeld.

Rietmaat

Een driehoekig plantsoen vormt het hart van dit kleine buurtje. Het plantsoen staat in verbinding met de wijkgroenstructuur. Vrijstaande woningen staan aan dit plantsoen en aan een aantal korte straatjes, die eindigen bij de groenstructuur langs de oostzijde van de buurt. Langs de Breedestraat en de Angerloseweg staan vrijstaande woningen met de voorkant naar de weg. De stijl van de woningen in de Rietmaat is sterk gevarieerd.

CAMPSTEDE

In de buurt Campstede zijn principes uit de klassieke stedenbouw opnieuw ingezet. De hoofdas is een laan, die begint bij het buurtcentrum en zich vervolgens splitst in twee takken. Een (historische) watergang vormt de basis van een oost-west groencorridor in het zuiden van de buurt. De woningen rond het buurtcentrum richten zicht duidelijk naar het centrum en hebben een bijzondere architectuur. Binnen de buurt liggen de woningen met de voorzijde aan de straat. Echter naar de hoofdstraten (Bingerdenseweg, Breedestraat) liggen de woningen juist met de zijerven. Per straat is er sprake van een afstemming in architectuurstijl, kapvorm en kleurgebruik. Bij veranderingen wordt gelet op deze afstemming.

BEINUM WEST

Zie beeldkwaliteitsplan (PDF).

afdrukken
Woningbouw Beinum WestWoningbouw Beinum West