Colofon

Gemeente Doesburg

Doesburg wordt voor het eerst genoemd in een akte die gedateerd is tussen 1053 en 1071. In die tijd bestond de omgeving uit moerassen en zandruggen waarvan sommige bewoond werden. De naam Doesburg duidt ook op een dergelijke omgeving. Volgens taalkundigen waren does, duis en doze benamingen voor een met struiken of bomen begroeid moeras. De toevoeging van het woord burg aan het woord does wijst op een burcht of nederzetting in een degelijk moerasgebied. Doesburg was gunstig gelegen op de plek waar de Oude IJssel en de Gelderse IJssel stroomt. Hierdoor groeide ze uit tot een sterke nederzetting. In 1237 ontving Doesburg stadsrechten. Ook het lidmaatschap van de Hanze (sinds 1447) bracht de nodige welvaart in Doesburg. Doesburg, drielandenpunt op de grenzen van de Achterhoek, de Veluwe en de Liemers, geniet grote bekendheid door haar prachtig gerestaureerde historische binnenstad en vestingwerken. In 1974 is de binnenstad, met haar groot aantal monumenten en beeldbepalende panden, aangewezen als Rijksbeschermd stadsgezicht.

Maar Doesburg heeft meer. In de binnenstad staat een prachtig winkelcentrum van (sub)regionale betekenis. Het biedt plaats aan een groot aantal winkels, galerieën en gezellige horeca. Tussen april en oktober worden er in de historische binnenstad allerlei activiteiten georganiseerd.

De gemeente Doesburg is een zelfstandige gemeente met een grondoppervlakte van 12,90 km2 met 11.600 inwoners met één hoofdkern de stad Doesburg.

Het Gelders Genootschap

Het Gelders Genootschap is een vereniging van gemeenten die zich al meer dan tachtig jaar inzet voor het behoud en de bevordering van de schoonheid van stad en land. Zij doet dit door ruim 75 gemeenten te adviseren over een breed spectrum van aspecten van ruimtelijke kwaliteit. De aandacht van het Genootschap gaat daarbij niet alleen uit naar het behoud van bestaande kwaliteiten maar ook naar het creëren van ruimte voor vernieuwende ideeën.

Eerste Verdieping

Bureau Eerste Verdieping ontwikkelt concepten en realiseert innovatieve internet-toepassingen voor uiteenlopende organisaties. Onze aandacht gaat vooral uit naar nieuwe standaarden die het internet gebruiksvriendelijk en toegankelijk maken voor grote groepen mensen. Deze eigenschappen realiseren we niet alleen 'aan de voorkant' maar ook 'aan de achterkant' waar het gaat om het beheren en overbrengen van kennis en informatie.

afdrukken