D. Archeologie en bouwhistorie

Inleiding

De geschiedenis van Doesburg gaat heel ver terug. Er zijn aanwijzingen dat de Romeinen hier al een nederzetting hadden; veel weten we hier echter niet van. Wat we wél weten is dat er rond het jaar 1000 na Chr. sprake was van een permanente nederzetting. In de middeleeuwen groeide Doesburg uit tot een belangrijke handelsplaats, waardoor al in 1237 stadsrechten werden verleend. In de vele eeuwen die inmiddels verstreken zijn, is Doesburg uitgegroeid tot de bijzondere, historische stad die het nu is. Je zou kunnen zeggen dat de groei van een stad als Doesburg een continu en organisch karakter heeft. Natuurlijk zijn er in de loop der tijd op sommige plekken rigoureuze ingrepen gedaan, maar in grote lijnen is er steeds voortgeborduurd op structuren, routes, bouwwijzen en karakteristieken die al eeuwenlang bestaan. Dankzij dit gegeven hebben we in Doesburg een leefomgeving met een grote historische gelaagdheid. Deze historische gelaagdheid is te vinden in de bekende rijksmonumenten van Doesburg: de kerk, de waag. Maar juist ook in de woonhuizen en winkels van onze stad ligt een haast oneindige schat aan historische informatie bewaard: welk pand heeft geen middeleeuwse kelder, een fraaie eikenhouten kapconstructie, een voorname achttiende-eeuwse gevel of een mooie negentiende-eeuwse schouw? Wanneer we deze elementen van een pand onderzoeken en op een rij zetten kunnen we de bouwhistorie achterhalen. Naast al deze geschiedenis die we al lopend door de stad kunnen waarnemen, bevindt zich ook onder de grond een bijzonder archief. Onze voorouders hebben huizen gebouwd en weer afgebroken, wegen tientallen malen bestraat en herstraat, dingen gemaakt en weer weggegooid. Al deze activiteiten hebben zo hun sporen en voorwerpen nagelaten in de grond; we noemen dit archeologische resten. Op basis van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek kunnen we meer te weten komen over de geschiedenis van onze stad, over hoe onze voorouders woonden en werkten. Bovendien zorgt de tastbare geschiedenis in onze leefomgeving ervoor dat we ons prettig en geworteld voelen en dat toeristen graag naar Doesburg komen. De gemeente Doesburg wil zorgvuldig omgaan met bouwhistorie en archeologie, daarom is het onderstaande beleid van toepassing.

afdrukken
De oudst bekende kaart van Doesburg is rond 1560 gemaakt door Jacob van DeventerArcheologische vondsten uit Beinum WestEen brouwoven, aangetroffen bij archeologisch onderzoek aan de Korte Koepoortstraat.