De complete welstandsnota

Met de nieuwe opzet van de welstandsnota wil het gemeentebestuur de bouwende partijen meer vrijheid en daarmee meer verantwoordelijkheid geven. Het welstandsbeleid is erop gericht dat de kenmerkende kwaliteiten en waarden van een gebied worden beschermd daar waar het nodig is en er meer vrijheid voor burgers en bedrijven is daar waar het kan.

afdrukken