Welstand in de praktijk

WAT IS DE VISIE VAN DE GEMEENTE OVER HET BESCHERMD STADSGEZICHT?

Winkels, toerisme, horeca en ambachtelijke bedrijfjes dragen sterk bij aan de levendigheid van de binnenstad en zijn onmisbaar bij de toekomstige ontwikkeling van de historische stad. Met name de Kerkstraat, Ooipoortstraat en de Meipoortstraat hebben zich ontwikkeld tot echte winkelstraten. Hoewel reclames, puien, luifels e.d. misschien ondergeschikte elementen lijken, kan vooral een optelsom ervan grote invloed hebben op het beeld van het pand en van de straat als geheel. Om het historische karakter van het stadsbeeld zoveel mogelijk te behouden geldt voor nieuwe ingrepen in de binnenstad als algemeen uitgangspunt dat de bestaande karakteristieken en geschiedenis van de panden gerespecteerd moeten worden.

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN MONUMENT WIL WIJZIGEN OF RESTAUREREN?

Zie ‘Spelregels monumenten en cultuurhistorie’.

IS EEN BOUWHISTORISCH ONDERZOEK VERPLICHT?

Veel panden in de binnenstad hebben een eeuwenlange bouwgeschiedenis. De gevels zijn vaak jonger dan de achterliggende kelders, fundamenten, bouwmuren en kapconstructies. De historische waarde achter de gevel is vaak groter, dan men vanaf de straat vermoedt. Bij verbouwingen dienen waardevolle elementen uit de bouwgeschiedenis van het pand bewaard te worden. Op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart kan de gemeente een bouwhistorisch onderzoek verplicht stellen. Zie ‘Archeologie en bouwhistorie’.

WAT ALS MIJN DAKKAPEL VERGUNNINGSPLICHTIG IS?

Voor kleine ingrepen waarvoor u wel een vergunning nodig heeft, heeft de gemeente een aantal spelregels opgesteld om zowel het stadsbeeld fraai te houden als de mogelijkheid te bieden om uw woonhuis naar uw eigen wensen uit te breiden. De gemeente wil graag de samenhang in de wijk bewaren, omdat hierdoor de woonomgeving haar prettige en fraaie karakter behoudt.

HEB IK EEN VERGUNNING NODIG?

Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen vergunning aan te vragen. U kunt dit nagaan op www.omgevingsloket.nl.

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN KARAKTERISTIEK PAND WIL WIJZIGEN OF RESTAUREREN?

Zie ‘Spelregels Monumenten en cultuurhistorie’.

afdrukken