De Ooi: Kenmerken

De wijk De Ooi is de tweede uitbreidingswijk van Doesburg na de tweede wereldoorlog. De wijk is ontstaan in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw. Er is gewerkt aan vernieuwing van de wijk. Het centrumgebied is daar een voorbeeld van.

EILAND IN HET GROEN

De Ooi ligt op een eiland tussen de kronkelende oude tak van de Oude IJssel en de nieuwe, gekanaliseerde Oude IJssel. Het landschap rond De Ooi maakt samen met de Linies deel uit van het grote landschappelijke kader, dat kenmerkend is voor heel Doesburg. Het water en het groen in de omgeving geven kwaliteit aan het wonen in De Ooi. Vanuit veel plekken in de wijk is het voelbaar of zichtbaar. Omgekeerd bepaalt de rand van De Ooi ook het beeld van het landschap, zoals langs de Oude IJssel.

TYPISCHE JAREN ´60 WIJK MET `STEMPELS`

De Ooi is een typische jaren ’60 wijk met gelijkvormige woonblokken (stempels) en ruime straten. Het winkelcentrum en de voorzieningen liggen centraal in de wijk en tegelijk vaak in het groen. Het woningaanbod is gevarieerd. Naast de typische rijtjeshuizen en flatgebouwen zijn er ook vrijstaande woningen en woningen voor starters en ouderen. Sportvoorzieningen liggen aan de rand van de wijk.

EENHEID EN VRIJHEID

De wijk is opgezet met lange rechte straten, waarlangs identieke woonblokken staan in een strakke lijn. Rijtjeshuizen van twee bouwlagen met een kap komen het meest voor. De bouwblokken hebben een vaste gevelindeling, waaraan de individuele woning ondergeschikt is. Dit geldt ook voor de appartementenblokken, die strak in het gelid en los in het groen staan. De vrijstaande woningen aan de rand van de wijk zijn onderling sterk verschillend van vorm. Hier zorgt de groene achtergrond voor samenhang.

afdrukken
De Ooi: Kaartbeeld ca. 1900De Ooi: Luchtfoto 2016