Welstand gemeente Zutphen
StartpaginaUw mening
Actueel
Contact
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

In de bouwverordening is door de gemeenteraad formeel vastgelegd hoe de welstandsadvisering is geregeld. In de welstandsnota is op hoofdlijnen beschreven hoe welstand en ruimtelijke kwaliteitszorg in deze gemeente is georganiseerd. Wie bepaalt er nu of een bouwplan wel of niet wordt afgekeurd op basis van welstand?

Het college van burgemeester en wethouders beslissen. Ze nemen zo'n besluit onder meer op advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en op basis van de welstandsnota. Zij kunnen daarbij echter ook andere overwegingen betrekken. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet haar advies baseren op het welstandsbeleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in de welstandsnota. Deze nota is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt dus het beleid. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert. En burgemeester en wethouders beslissen.

Jaarverslag

Ieder jaar presenteert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een verslag van haar werkzaamheden. Op deze plek kun u de inhoud van het meest recente jaarverslag in pdf-formaat openen.