De complete welstandsnota

Criteria voor bouwen en verbouwen

Kan ik zomaar een dakkapel op mijn huis zetten en worden er eisen gesteld aan vorm en materiaal? Hoe groot en hoe hoog mag mijn aanbouw eigenlijk worden? Dat reclamebord boven de ingang van mijn winkel, zijn daar nog speciale richtlijnen voor?

Natuurlijk wilt u op al dit soort vragen snel en duidelijk een antwoord. Maar, elke situatie is weer anders en er hangt veel af van het gebied waar u in woont en wat u op dat adres precies van plan bent.

Compleet overzicht van welstandsafspraken

In het linkermenu vindt u een compleet overzicht van de regels en afspraken in de gemeente Franekeradeel. Deze richtlijnen liggen vast in de welstandsnota. Als u op één van de hoofdstukken klikt, kunt u vervolgens de verschillende paragrafen van de nota doorlezen.

afdrukken