Criteria voor dit gebied

GEMEENTE FRANEKERADEEL - 20. ZWEINS KINGMASTATE

Gebiedskenmerken en criteria  Algemene gebiedsintentie: Hh   Re   Iv

Beleidsintentie: Hh - Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.

Ruimte

Hh

Re

Iv

De parkaanleg op het wooneiland is ingepast in en afgestemd op de hoofdgroenstructuur en is als dienend voor het gebouw ontworpen

X
 

 

Het hoofdgebouw kent formele en informele zijden welke in de ordening van landgoed en tuindeel verankerd zijn

X
 

 

De bestaande landschappelijke structuur is richtinggevend voor de situering en de uitwerking van het gebouw(encomplex)

X
 

 

Zichtlijnen worden gerespecteerd

 

X
 

Het landgoed is als geheel van hoge (landschaps)architectonische kwaliteit en herkenbaar aan een eigentijdse identiteit die past in het kleiterpenlandschap

X
 

 

 

 

 

 

Plaatsing

 

 

 

Het hoofdgebouw staat vrij in de ruimte op een wooneiland

 

X
 

De bebouwing is ruimtelijk en functioneel afgestemd op de landgoedontwikkeling

 

X
 

Er is sprake van één bijgebouw of bijgebouwen zijn zodanig in het hoofdgebouw geïntegreerd dat ze niet het aanzien van bijgebouwen hebben  

 

X
 

Vanaf de openbare weg bestaan momenten van zichtbaarheid van het hoofdgebouw en de bij het landgoed behorende eigendommen

X
 

 

De gevel in het verlengde van de oprijlaan staat haaks op deze oprijlaan

X
 

 

 

 

 

 

Hoofdvorm

 

 

 

Eén hoofdmassa bestaande uit één totaalvorm of een samenvoeging van vormen die zich manifesteren als één gebouw

X
 

 

Hoofdgebouw van twee tot drie bouwlagen met een duidelijk kap met een maximale hoogte 4/5 van de hoogte van de hier voorkomende volwassen bomen

X
 

 

Bijgebouwen bestaan uit één bouwlaag, overwegend met kap

 

X
 

Bijgebouwen zijn qua architectuur en formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw

X
 

 

De functie van het gebouw is afleesbaar in de uitdrukking en compositie ervan

X
 

 

Bebouwing sluit aan op gebiedseigen gebouwvormen

X
 

 

 

 

 

 

Aanzichten


Het gebouw kent een duidelijke gerichtheid op de openbare ruimte

X


Hoofdgebouw is alzijdig met een hiërarchie waarbij de gevel in het verlengde van de oprijlaan wordt benadrukt

X


Gevel hoofdgebouw, in het verlengde van de oprijlaan, straalt allure en monumentaliteit uit

 

X
 

Duidelijk evenwicht tussen verticale en horizontale elementen

 

X
 

Historiserende architectuur en uitstraling van een appartementengebouw wordt voorkomen

X
 

 

 

 

 

 

Opmaak

 

 

 

De detaillering van de gevels is ingetogen

X
 

 

Er is eenduidige keuze voor een stijl en geen mengvorm

 

X
 

Gevels van het hoofdgebouw bestaan uit grote muurvlakken, met een voorkeur voor bakstenen in gevarieerde aardtinten

X
 

 

Duidelijke voorkeur voor een stenig karkater in de vorm van metselwerk

 

X
 

Traditionele kleurstellingen overheersen, refererend aan de omgeving

X
 

 

Hoge architectonische en ruimtelijk landschappelijke kwaliteit

X
 

 

Bij keuze landschappelijke inpassing aansluiten bij kernkwaliteiten Friese Kleiweidelandschap en gebruik inheemse beplanting

 


 

afdrukken