2.6 Excessenregeling

De gemeente heeft de mogelijkheid om in te grijpen indien bouwwerken in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Dat geldt voor zowel vergunningplichtige als vergunningvrije bouwwerken. Als dit het geval is, is sprake van een ‘exces’. Het gaat dan om buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn.

Op grond van artikel 13 van de Woningwet kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar (of degene die uit andere hoofde bevoegd is, bijvoorbeeld bij erfpacht of opstalrecht) van een al bestaand bouwwerk dan aanschrijven om de strijdige situatie ongedaan te maken.

In het geval van een exces moeten burgemeester en wethouders kunnen verwijzen naar specifieke criteria in de welstandsnota. Deze zijn hieronder geformuleerd:

 • het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving.
 • het ontkennen of vernietigen van architectonische kernwaarden of bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk.
 • gedeeltelijke afbraak, instorting of verwaarlozing van een bouwwerk.
 • een bouwwerk dat aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate is beschadigd.
 • een bouwwerk zichtbaar is verwaarloosd (wat blijkt uit signalen als bijvoorbeeld kapotte ruiten, dichtgetimmerde ramen, verrotte houtconstructies, afbladderende verf of stucwerk, aangetaste gootconstructies en voegwerk, loszittende steden, ontbrekende dakpannen).
 • een bouwwerk of een gedeelte daarvan in zichtbare staat van verwaarlozing verkeert en/of sprake is van ernstig achterstallig onderhoud waardoor het oorspronkelijke karakter van het bouwwerk (deels) te niet wordt gedaan.
 • armoedig materiaalgebruik bij erfafscheidingen, bijgebouwen en overkappingen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voorbeelden van armoedig materiaal gebruik zijn rietmatten, beddenspiralen, oude deuren, golfplaten of zeildoek.
 • armoedig materiaalgebruik bij gevelbetimmeringen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voorbeelden van armoedig materiaalgebruik zijn glimmende kunststof schroten en industriële beplating.
 • verloedering door achterstallig onderhoud.
 • toepassen van felle of contrasterende kleuren.
 • te opdringerige reclames.
 • een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.
 • ernstige verwaarlozing van het uiterlijk van een bouwwerk.
 • de detaillering van gevels in ernstige mate wordt verstoord door (onderdelen van) installaties of andere toevoegingen.

afdrukken
Excessenregeling